Ett dolt handikapp

Vi får ofta in förfrågningar från personer som sitter på ett, som vi kallar ”dolt handikapp”. Erektionsproblem, man får helt enkelt inte upp penis när det är dags. Vem ska man vända sig till och vad skall man göra?

Det är relativt vanligt att man då och då inte kan få stånd. Vad det beror på kan vara många olika saker som spelar in. En stor faktor enligt våra studier är att det kan bero på stress, oro eller nervositet.

Om det inte är fallet kan problemet vara svårare, men det finns medel för att få erektion igen och vi tänker berätta lite om hur en bekant till oss på Handikappkunskap gjorde.

Bara för att förtydliga så vill vi säga att plötsliga besvär med erektion är väldigt vanligt.

Nedan kommer en historia från vår vän Lars.

Jag fick problem med erektionen för några månader sedan. Jag och min fru försökte hela tiden men den ville aldrig resa sig om man säger. Efter 4.e försöket på veckan så fick jag nog och gick direkt till datorn för att på ett eller annat sätt köpa kamagra.

Jag gick in på hemsidan viagrastore.se och beställde kamagra för att få fart på sexlivet igen. Efter 2 dagar så fick jag hem paketet och jag tog en tablett och man kände direkt att det började hända grejer. Utan att säga för mycket så var det nog den bästa investeringen jag gjort på väldigt väldigt lång tid och jag kan säga att det släppte extremt mycket på stressen.

Jag kan varmt rekommendera Kamagra från Viagrastore.se.

Välkommen till Handikapprörelsens Idè- & KunskapsCentrum Kronoberg

Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum (I&KC) är en administrativ
samordningsorganisation som hela den samlade handikapprörelsen i Kronobergs
län står bakom. Organisationens huvudsakliga mål är bl.a att skapa/bibehålla en
enad handikapprörelse med engagerade och kunniga representanter, arbeta för
att öka vår nåbarhet bland funktionsnedsatta i alla åldrar och med olika
etnisk/kulturell bakgrund.

Vi har nu också en Facebooksida, som ni kan hitta här.

Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum (I&KC) är en idéell organisation.

En organisation med egna stadgar. Vi har inga medlemmar i traditionell mening.
Vi är istället uppbyggda som en nyttjanderättsorganisation. Det betyder att alla
de handikappföreningar, på regional och lokal nivå som är anslutna till riksförbund
och som får statsbidrag via socialstyrelsen, har rätt att få vårt stöd och vår service.