Välkommen till Handikapprörelsens Idè- & KunskapsCentrum Kronoberg

Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum (I&KC) är en administrativ
samordningsorganisation som hela den samlade handikapprörelsen i Kronobergs
län står bakom. Organisationens huvudsakliga mål är bl.a att skapa/bibehålla en
enad handikapprörelse med engagerade och kunniga representanter, arbeta för
att öka vår nåbarhet bland funktionsnedsatta i alla åldrar och med olika
etnisk/kulturell bakgrund.

Vi har nu också en Facebooksida, som ni kan hitta här.

Handikapprörelsens Idé-& KunskapsCentrum (I&KC) är en idéell organisation.

En organisation med egna stadgar. Vi har inga medlemmar i traditionell mening.
Vi är istället uppbyggda som en nyttjanderättsorganisation. Det betyder att alla
de handikappföreningar, på regional och lokal nivå som är anslutna till riksförbund
och som får statsbidrag via socialstyrelsen, har rätt att få vårt stöd och vår service.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *