Ett samtal om att förbättra samhället

När man jobbar för att förbättra samhället är det trevligt att träffa andra som också gör det, även om man jobbar inom vitt skilda områden. Häromdagen mötte jag en person som jobbar med att förebygga hedersrelaterat våld. Av säkerhetsskäl vill personen vara anonym när jag skriver om vårt samtal, men personen har godkänt att jag delar med mig av vad som sades.

”När man jobbar för att handikappanpassa verksamheter är det viktigt att tänka på att alla människor ska kunna delta och ha tillgång till samma saker, oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Det är en stor utmaning, men också en stor glädje att kunna göra en skillnad i människors liv.

Så när jag mötte personen som jobbar med att förebygga hedersrelaterat våld kändes det som att vi jobbade mot samma mål: att skapa en inkluderande och respektfull värld där alla människor kan leva sina liv på sitt eget sätt.

Personen berättade att hedersrelaterat våld är ett stort problem i vårt samhälle, och att det kan innebära allt från fysiska övergrepp och hot till social isolering och förtryck. Många människor, särskilt kvinnor och flickor, drabbas av hedersrelaterat våld, och det kan ha allvarliga konsekvenser för deras hälsa och välbefinnande.

Personen berättade att arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld handlar om att stärka individer och samhället, och att det krävs insatser på många olika nivåer. Det handlar om att sensibilisera och informera om vad hedersrelaterat våld är och varför det är fel, att erbjuda stöd och skydd till dem som drabbas av våldet, och att sätta tydliga gränser mot våld och förtryck.

Samtidigt som vi pratade om hedersrelaterat våld insåg jag att det finns många likheter mellan vårt arbete. Både jag och personen jobbar för att skapa en mer inkluderande värld, där alla människor kan leva sina liv på sitt eget sätt utan att möta hinder eller förtryck. Och vi insåg att vi båda behöver fortsätta arbeta hårt för att uppnå detta mål.

Personen tipsade mig också om att läsa mer om skyddat boende hos hemlikt.se vilket är en mycket bra resurs för just detta.

Nya ramper i Sälen

Vårt lobbyarbete för ett mer handikapp-anpassat samhälle fortgår och nu har vi nyligen fått höra väldigt glädjande nyheter från Sälen. Flera skidanläggningar och kommunala anläggningar ska bygga ramper till sina entréer så att alla med rullstol enklare kan ta sig in och ut.

Detta är något som lokala snickare Sälen ska ta sig an och vi kan bara lyfta på hatten och säga att det är väldigt välkommet.

Att anpassa även skidanläggningar och övriga friluftsanläggningar för personer som lider av ett handikapp är ett steg i rätt riktning och alla steg i rätt riktning är vi här på Handikappkunskap givetvis väldigt glada över.

Något många inte tänker på är att det numera finns många fritidsaktiviteter som är anpassade efter folk med handikapp. Bland annat kan man spela kälkhockey eller åka utför med hjälp av olika specialbyggda skidstolar.

Att vi lobbat så hårt gentemot vintersportsanläggningar beror på att vintern är en årstid då det är extra kännbart att bli utestängd från aktiviteter. På grund av årstidens väderlek är det redan svårare att röra sig i samhället samt att delta i aktiviteter. Att det inte finns ramper eller utrustning ska inte vara ett ytterligare hinder anser vi.

Vårt arbete tar dock inte slut i och med denna framgång. Vi planerar att gå vidare med nästa steg i vår kampanj för att anpassa skidanläggningar efter alla. Vi uppmanar samtliga skidanläggningar i Sverige till att bygga liftsystem och assistans vid liftar så att alla har möjlighet att delta i aktiviteter som alpin skidåkning.

Detta kan enkelt göras genom att bygga fler och större kabinliftar där det är enkelt att rulla in exempelvis en rullstol.

Vi hoppas kunna återkomma med fler glada besked längre fram. Ju fler anpassningar görs för att alla ska kunna delta i alla aktiviteter i vårt samhälle desto bättre blir vårt samhälle för alla.