Handikapp-anpassa entréer, tack!

Här på Handikappkunskap jobbar vi väldigt hårt på att skapa förståelse runt om i samhället för olika typer av handikapp. Varje dag märker vi dock att vi har långt kvar att jobba eftersom handikapp-anpassningen av många byggnader, entréer och transportmedel ligger långt ifrån där vi önskar att de skulle vara.

En sak som vi skulle vilja få inskriven i grundlagen är att alla statliga och kommunala byggnader borde handikapp-anpassa sina entréer. Vi har full förståelse för att privata hyresvärdar och fastighetsägare har svårt att göra det i en så rask takt som vi skulle vilja eftersom det bland annat krävs ganska omfattande markarbeten men när det gäller kommunala och statliga byggnader så finns det faktiskt inga ursäkter över huvud taget.

Här handlar det om att budgetera för en massiv anpassning i stor skala och helst ska det gå snabbt. Vi accepterar inte att byggnader som ska vara till för allmänheten saknar sådana grundläggande saker som en handikappramp eller en hiss som gör det enkelt att ta sig in om man har exempel rullstol eller permobil.

Det bör också finnas anvisningar för de som behöver läsa blindskrift vid varje entré för att underlätta för alla som är blinda.

Därför tycker vi att alla Sveriges kommuner och regioner en gång för alla borde göra en gemensam satsning och en gång för alla bygga bort det här problemet, vilket vi med rätta anser att det är. Det skulle innebära en kostnad på kort sikt men vi är övertygade om att det skulle ge en vinst på längre sikt att en gång för alla handikapp-anpassa våra allmänna byggnader.

Vi kommer att fortsätta skapa debatt kring detta samt uppvakta våra politiker om vikten av att genomföra ett sådant projekt i hela Sverige. Det ska nämligen inte spela någon roll var i landet man bor, alla ska ha rätt att ta del av handikapp-anpassade faciliteter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *