Vi vill uppmärksamma den
Nationella Anhörigveckan!

Tillsammans vill vi anordna ett ÖPPET HUS på Vallhagen

Fredagen den 4 oktober kl.10:00 – 14:00

Alla föreningar som är intresserade är välkomna att delta med bok/informationsbord

  • Kaffe & kaka kommer att serveras
  • Kl. 11:00 – 11:30 kommer Sara Maripuu och berättar om ”Levande Bibliotek”
  • Kl 12:00 13:30 Lättare lunch till självkostnadspris

VIKTIGT – anmäl ert intresse senast fredagen den 27 september 2019
Ange förening, kontakt och telefonnummer/e-postadress

Anmälan via mejl: info@iokc.se, eller telefon: 0470-71 10 50 eller med formulären nedan

Idé & KunskapsCentrum
i samverkan med
HSV
och
Anhörigkonsulenterna i Växjö Kommun