Hur kan vi gemensamt stärka I&KC? Hur kan vi tillsammans arbeta för att bli en starkare aktör i länet vad gäller frågor kring:

  • Vård / Omsorg
  • LSS
  • Tillgänglighet

Tid:
Tisdagen den 8 oktober 2019, kl. 18.00 – 20.30.

Plats:
Konferensrummet, Södra Vallviksvägen 4B, Växjö.

Anmälan:
Senast den 30 september på 0470-71 10 50 eller via formulären nedan.

VIKTIGT!
Ange namn/ förening och telefonnummer/mailadress, samt eventuella matallergier.

VÄLKOMMEN
/ styrelsen