38 länsföreningar och 50 lokalföreningar i samarbete.
Det gemensamma medlemsantalet är ca 10.000 personer.

Vi är en administrativ samordnings­organisation som hela den samlade funktionsrätts­rörelsen i Kronobergs län står bakom.

Här sker samarbete mellan olika funktionsrätts­organisationer i intressepolitiska frågor. Vi driver även gemensamma intressepolitiska frågor gentemot övriga samhälle där Idé- & KunskapsCentrum står för administrativ service.


Vårt mål

Vi vill skapa och bibehålla en enad funktions­rättsrörelse med engagerade och kunniga representanter. I&KC arbetar för att öka vår nåbarhet bland funktionsnedsatta i alla åldrar och med olika etniska och kulturella bakgrunder. Vårt mål är att vara en samlingspunkt och utvecklingscentrum för hela funktionsrätts­rörelsen i Kronobergs län.


Fakta om oss

Idé- & KunskapsCentrum, Kronoberg, är en ideell organisation med egna stadgar. Vi har inga medlemmar i traditionell mening, men är istället uppbyggda som en nyttjanderätts­organisation. Det betyder att alla de funktionsrätts­föreningarna, på regional och lokal nivå, som är anslutna till riksförbund och som får statsbidrag via socialstyrelsen, har rätt att få vårt stöd och vår service.

Alla som är medlemmar i någon av Kronobergs funktionsrätts­organisationer är välkomna att delta i vår nätverk, oberoende av vilken förening man tillhör eller vilken erfarenhet eller kunskap man har. Det är intresset för respektive fråga som är det viktiga.

Vi erbjuder bl.a.:

  • Ett centrum för brukarstöd
  • Samverkan med myndigheter
  • En mötesplats inom funktionsrättsrörelsen.
  • Föreningsservice – kopiering, medlemsutskick, utskrifter, mm.
  • Administrativ service – bokföring, medlemsregister,  renskrivning, mm.
  • Hjälp med informationssökning
  • Hjälpa till att utveckla och genomföra idéer och projekt inom funktionsrättsrörelsen
  • Utrednings– och granskningsuppdrag.

Besök oss gärna på vår Facebooksida:

Hitta oss på Facebook!

Sugen på god fika till mötet?

Servicegruppen är en dagligverksamhet där personer med olika funktionsvariationer arbetar.

De erbjuder hembakade kakor och frallor med kaffe eller thé. De gör även finare smörgåsar.

Mindre beställningar, upp till 9 personer, vill de ha 3 arbetsdagar innan och större grupper med 10 eller flera personer ska beställas 5 arbetsdagar innan.

Det är viktigt att beställningen görs direkt till Servicegruppen och INTE genom Idé- & KunskapsCentrum.

Välkommna!

Servicegruppen

vallhagenservicegrupp@vaxjo.se – 0470-435 30